O festivalu

Představení

Konáním festivalu chceme zahájit tradici, která – jak věříme – bude pokračovat mnoho let. Budeme potěšeni, pokud se rozhodnete naše pozvání přijmout, a být tak osobně u zrodu kulturní události, jejíž rozsah a význam jistě v našem regionu není obvyklý.