Pražský dívčí sbor prof. Staška

Pražský dívčí sbor Zkratka PDS existuje od 2. března 1949, kdy sbormistr Č. Stašek založil Pražský dětský sbor. Až do ukončení činnosti PDS v červnu 2005 jím prošlo přes 6.000 dětí. Sbor nastudoval a prováděl 2.950 skladeb, absolvoval 1.752 koncertů a vystoupení a obdržel četná uznání domácí i zahraniční. Jeho výkony jsou zaznamenány na 8 CD a několika stech rozhlasových, TV a filmových nahrávkách. Ale zánikem Pražského dětského sboru zkratka PDS nevymizela. Nejstarší i bývalé členky dosavadního Staškova kolektivu pokračují pod názvem Pražský dívčí sbor. Prvé vystoupení uskutečnily již 19.11.2005, některá další za spoluúčinkování potomků Staškova rodinného klanu, dcery Marcely a syna Martina, kteří pokračují v tradici. Od r. 2005 sbor absolvoval řadu úspěšných koncertů.

Sbormistr Čestmír Stašek

absolvent katedry hudební výchovy Karlovy university, soukromý žák prof. Polívky (klavír), prof. Krajse (varhany), O. Jeremiáše (skladba), prof. V. B. Aima (sborový zpěv, dirigování). Od r. 1945 pedagog (mj. konzervatoř, Karlova universita), sbormistr Mosteckého dětského sboru (1945-48), Pražského dětského sboru (1949 – 2005), Dětského pěveckého sboru Cs. rozhlasu (1973-89), smíšeného sboru mládeže Mikrochor, předseda komise dětského sborového zpěvu České hudební společnosti, autor mnoha odborných článků, publikací a učebnic.